สัญญาซื้อขายล่วงหน้า
(TFEX)

อนุพันธ์ที่ซื้อขายในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแห่งประเทศไทย ออกแบบมาเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารและป้องกันความเสี่ยงจากการลงทุนในสินทรัพย์อ้างอิงหรือตราสารทางการเงินอื่นที่เกี่ยวข้องกัน

บริการนายหน้าซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด(มหาชน) ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 และเป็นสมาชิกของตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Thailand Futures Exchange : TFEX)

บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด(มหาชน) โดยทีมเจ้าหน้าที่แนะนำการลงทุนซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญ พร้อมดูแลและให้คำแนะนำ ด้วยบริการทางเลือกที่หลากหลายสำหรับผลิตภัณฑ์การลงุทนในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

Copyright © 2020 Beyond Securities Public Company Limited. All rights reserved. | นโยบายความเป็นส่วนตัวและนโยบายการใช้คุกกี้