ลงทุนต่างประเทศ

Beyond Offshore Wealth Management และ Beyond Offshore Trading Platform

เปิดโอกาสการลงทุนในต่างประเทศ เพิ่มทางเลือกที่หลากหลายแก่นักลงทุน

ผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอขาย :

  • หุ้น และ ETFs ต่างประเทศ (Foreign Equities and Foreign ETFs)
  • ตราสารหนี้ต่างประเทศ ตลาดรอง (Foreign Fixed Income – Secondary Market)
  • กองทุนรวมต่างประเทศ (Foreign Mutual Fund)
  • ตราสารหนี้ที่มีอนุพันธ์แฝงต่างประเทศ (Foreign Structured Note)

 

หมายเหตุ :

- Beyond Offshore Wealth Management เป็นบริการการลงทุนต่างประเทศที่รวบรวมผลิตภัณฑ์การลงทุนต่างประเทศเพื่อบริหารความมั่งคั่ง โดยมีผู้แนะนำการลงทุนเป็นผู้ดูแล ครอบคลุมผลิตภัณฑ์การลงทุนต่างประเทศ เช่น ตราสารทุน อีทีเอฟ (ETF)  ตราสารหนี้ กองทุนรวม ตราสารอนุพันธ์ ตราสารหนี้ที่มีอนุพันธ์แฝงต่างประเทศ และ อาจรวมถึงผลิตภัณฑ์การลงทุนนอกตลาด (OTC)

- Beyond Offshore Trading Platform ซึ่งเป็นบริการการลงทุนต่างประเทศผ่านแพลตฟอร์มการลงทุนสำหรับการซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ โดยนักลงทุนสามารถบริหารจัดการการลงทุนได้ด้วยตัวเอง ครอบคลุมผลิตภัณฑ์การลงทุนต่างประเทศ เช่น ตราสารทุน อีทีเอฟ (ETF) และ ตราสารอนุพันธ์

ไฟล์ดาวน์โหลด
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ : 16 กรกฎาคม 2567 เวลา 09:00 น. ดาวน์โหลด
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ : 15 กรกฎาคม 2567 เวลา 12:30 น. ดาวน์โหลด
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ : 15 กรกฎาคม 2567 เวลา 09:00 น. ดาวน์โหลด
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ : 12 กรกฎาคม 2567 เวลา 12:30 น ดาวน์โหลด
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ : 12 กรกฎาคม 2567 เวลา 09:00 น. ดาวน์โหลด
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ : 11 กรกฎาคม 2567 เวลา 12:30 น. ดาวน์โหลด
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ : 11 กรกฎาคม 2567 เวลา 09:00 น. ดาวน์โหลด
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ : 10 กรกฎาคม 2567 เวลา 12:30 น. ดาวน์โหลด
Copyright © 2020 Beyond Securities Public Company Limited. All rights reserved. | นโยบายความเป็นส่วนตัวและนโยบายการใช้คุกกี้