ตำแหน่งงานที่เปิด รับสมัคร

 • 1
    Graphic Design
  1 อัตรา

  หน้าที่รับผิดชอบ

  ทำชิ้นงานภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหวประกอบบทความ

  ทำ Infographic อธิบายเนื้อหาทางการเงินให้เข้าใจง่าย ลงบนสื่อต่างๆขององค์กร

  ทำคู่มือการใช้งานต่างๆ ตามCI บริษัท จากไฟล์ของหน่วยงาน

  ออกแบบชิ้นงานประชาสัมพันธ์ตาม CI ของบริษัท เพื่อสื่อสารภายใน-ภายนอกขององค์กร

  ดูแลการผลิตสื่อออนไลน์และสื่อสิ่งพิมพ์

  ทำงานร่วมกับทีมสื่อสารองค์กร และทีมกลยุทธ์ธุรกิจหลักทรัพย์ พร้อมทำความเข้าใจโจทย์และแก้ไขปัญหา พร้อมสนับสนุนการตลาดในการส่งเสริมธุรกิจ


  คุณสมบัติ

  ใช้โปรแกรมPhotoshop และ Illustrator ได้ดี

  ใช้งาน Canva ได้เป็นอย่างดี

  ใช้โปรแกรมตัดต่อภาพเคลื่อนไหว เช่น Capcut หรืออื่นๆได้

  มีไอเดีย ความคิดสร้างสรรค์ ชอบตามเทรนด์ อัพเดทข่าวสาร

  พร้อมพัฒนาตนเอง

  มีความรับผิดชอบในงานที่ทำ สามารถปรับแก้ไขงานได้ตามบรีฟ

  เปิดใจรับฟังความคิดเห็น คำติชม ผู้อื่นได้เป็นอย่างดี

 • 2
    เจ้าหน้าที่การตลาด
  10 อัตรา

  หน้าที่รับผิดชอบ

  • ให้บริการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินและการลงทุน เพื่อบริหารสินทรัพย์ลูกค้า
  • สร้างรายได้ จากการเสนอขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ  
  • ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ ตราสารอนุพันธ์ ตราสารหนี้ และหน่วยลงทุน ในฐานะเป็นที่ปรึกษาการเงินและการลงทุนของลูกค้าประเภทรายบุคคล และนิติบุคคลทั่วไป
  • ให้คำแนะนำที่ดีและเหมาะสมกับลักษณะการลงทุนของลูกค้าเพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์ ตราสารอนุพันธ์ ตราสารหนี้ และหน่วยลงทุน
  • แนะนำและประชาสัมพันธ์ธุรกรรมและบริการต่างๆ ของบริษัทฯ แก่ลูกค้าและนักลงทุนกลุ่มเป้าหมาย
  • ประสานงานระหว่างสายงานของตนกับฝ่ายปฏิบัติการ เพื่อให้บริการที่ดีแก่ลูกค้า

  คุณสมบัติ
  • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  • บุคลิกดี มีความกระตือรือร้น สนใจการเรียนรู้ และรักความก้าวหน้า
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้
  • มี IC Complex 1 (Single License (P1+P2) + Derivatives License (P3)) หรือ IC Complex 2 (Single License (P1+P2))
  • หากมีประสบการณ์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

Copyright © 2020 Beyond Securities Public Company Limited. All rights reserved. | นโยบายความเป็นส่วนตัวและนโยบายการใช้คุกกี้