ตำแหน่งงานที่เปิด รับสมัคร

 • 1
    ผู้ช่วยนักวิเคราะห์
  1 อัตรา

  หน้าที่รับผิดชอบ

  1.ติดตามข้อมูลในตลาดหุ้น และแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
  2.ติดตามข้อมูลในตลาด TFEX และแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
  3.หาข้อมูล และช่วยวิเคราะห์ หุ้น, Block trade และ TFEX
  4.ช่วยหาและเตรียมข้อมูล ทำสื่อ วิเคราะห์ ดูแลการออกอากาศ(อาจรวมถึงร่วมออกอากาศ) ในการออกสื่อในการออกรายการต่างๆ
  5.ช่วยหาและจัดเตรียมข้อมูล ทำสื่อ วิเคราะห์เขียนบทความต่างๆ
  6.จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับฝ่าย
   


  คุณสมบัติ

  1.วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  2.บุคลิกดี มีความกระตือรือร้น สนใจการเรียนรู้
  3.สามารถใช้ MS Office ได้เป็นอย่างดี
  4.มีทักษะในการติดต่อประสานงาน และทักษะในการสื่อสารที่ดี
  5.ถ้ามีประสบการณ์ด้านหลักทรัพย์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 • 2
    เจ้าหน้าที่ฝ่ายสื่อสารองค์กร
  1 อัตรา

  หน้าที่รับผิดชอบ

  1. ผลิตงานเขียนบทความลง Facebook 
  2. ผลิตชิ้นงาน ลงคลิป ใน Tiktok
  3. ดูแลรับผิดชอบ ประชาสัมพันธ์ ชิ้นงานภาพเคลื่อนไหวบน Social Media เช่น Tiktok, Facebook
  4. ออกบูธ เดินทางนอกสถานที่ ร่วมกับการเก็บภาพเคลื่อนไหวงานอีเว้นท์ 
  5. ช่วยดูแลงานฝ่าย- ออกแบบชิ้นงาน/คู่มือ ตาม CI ของบริษัท เป็นภาพนิ่ง/ภาพเคลื่อนไหว


  คุณสมบัติ

  1.ปริญญาตรี – ปริญญาโท สาขาที่เกี่ยวข้อง
  2.ใช้โปรแกรมPhotoshop และ Illustrator ได้ดี
  3.ใช้งาน Canva ได้เป็นอย่างดี
  4.ใช้โปรแกรมตัดต่อภาพเคลื่อนไหว เช่น CapCut / Premier Pro หรืออื่นๆได้
  5.มีไอเดีย ความคิดสร้างสรรค์ ชอบตามเทรนด์ อัพเดทข่าวสาร
  6.พร้อมพัฒนาตนเอง
  7.เปิดใจรับฟังความคิดเห็น คำติชม ผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
  8.สามารถยืดหยุ่นเวลาทำงาน ปรับตามความเหมาะสมของทีมได้

 • 3
    Graphic Design
  1 อัตรา

  หน้าที่รับผิดชอบ

  ทำชิ้นงานภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหวประกอบบทความ

  ทำ Infographic อธิบายเนื้อหาทางการเงินให้เข้าใจง่าย ลงบนสื่อต่างๆขององค์กร

  ทำคู่มือการใช้งานต่างๆ ตามCI บริษัท จากไฟล์ของหน่วยงาน

  ออกแบบชิ้นงานประชาสัมพันธ์ตาม CI ของบริษัท เพื่อสื่อสารภายใน-ภายนอกขององค์กร

  ดูแลการผลิตสื่อออนไลน์และสื่อสิ่งพิมพ์

  ทำงานร่วมกับทีมสื่อสารองค์กร และทีมกลยุทธ์ธุรกิจหลักทรัพย์ พร้อมทำความเข้าใจโจทย์และแก้ไขปัญหา พร้อมสนับสนุนการตลาดในการส่งเสริมธุรกิจ


  คุณสมบัติ

  ใช้โปรแกรมPhotoshop และ Illustrator ได้ดี

  ใช้งาน Canva ได้เป็นอย่างดี

  ใช้โปรแกรมตัดต่อภาพเคลื่อนไหว เช่น Capcut หรืออื่นๆได้

  มีไอเดีย ความคิดสร้างสรรค์ ชอบตามเทรนด์ อัพเดทข่าวสาร

  พร้อมพัฒนาตนเอง

  มีความรับผิดชอบในงานที่ทำ สามารถปรับแก้ไขงานได้ตามบรีฟ

  เปิดใจรับฟังความคิดเห็น คำติชม ผู้อื่นได้เป็นอย่างดี

 • 4
    ทรัพยากรบุคคล
  1 อัตรา

  หน้าที่รับผิดชอบ

  รับผิดชอบงานด้านการสรรหาคัดเลือก และฝึกอบรม

  รับผิดชอบงานด้านสวัสดิการพนักงาน และเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง

  ให้ข้อมูล และคำปรึกษาแก้พนักงานเกี่ยวกับสวัสดิการของบริษัท

  ติดต่อประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก


  คุณสมบัติ
  • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ,การจัดการ,รัฐศาสตร์,จิตวิทยา หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง

  • มีทักษะในการติดต่อประสานงาน และทักษะในการสื่อสาร

  • มีประสบการณ์ทางด้านธุรกิจหลักทรัพย์  มากกว่า 1 ปีขึ้นไป

  • สามารถใช้ MS Office ได้เป็นอย่างดี

 • 5
    เจ้าหน้าที่การตลาด
  10 อัตรา

  หน้าที่รับผิดชอบ

  • ให้บริการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินและการลงทุน เพื่อบริหารสินทรัพย์ลูกค้า
  • สร้างรายได้ จากการเสนอขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ  
  • ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ ตราสารอนุพันธ์ ตราสารหนี้ และหน่วยลงทุน ในฐานะเป็นที่ปรึกษาการเงินและการลงทุนของลูกค้าประเภทรายบุคคล และนิติบุคคลทั่วไป
  • ให้คำแนะนำที่ดีและเหมาะสมกับลักษณะการลงทุนของลูกค้าเพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์ ตราสารอนุพันธ์ ตราสารหนี้ และหน่วยลงทุน
  • แนะนำและประชาสัมพันธ์ธุรกรรมและบริการต่างๆ ของบริษัทฯ แก่ลูกค้าและนักลงทุนกลุ่มเป้าหมาย
  • ประสานงานระหว่างสายงานของตนกับฝ่ายปฏิบัติการ เพื่อให้บริการที่ดีแก่ลูกค้า

  คุณสมบัติ
  • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  • บุคลิกดี มีความกระตือรือร้น สนใจการเรียนรู้ และรักความก้าวหน้า
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้
  • มี IC Complex 1 (Single License (P1+P2) + Derivatives License (P3)) หรือ IC Complex 2 (Single License (P1+P2))
  • หากมีประสบการณ์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

Copyright © 2020 Beyond Securities Public Company Limited. All rights reserved. | นโยบายความเป็นส่วนตัวและนโยบายการใช้คุกกี้