คณะผู้บริหาร
EXECUTIVE COMMITTEE

นางสาวออมสิน ศิริ

ประธานกรรมการบริหาร/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (สายงานสนับสนุน) / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (สายงานปฏิบัติการ)

นายชัยพัชร์ นาคมณฑนาคุ้ม

กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (สายงานที่ปรึกษาการลงทุน)

นางสาวปทิตตา มิลินทจินดา

กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (สายงานธุรกิจหลักทรัพย์)

ดร.ศุภกร สุนทรกิจ

กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (สายงานบริหารความมั่งคั่ง)

นายจักรกริช เจริญเมธาชัย

กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (สายงานที่ปรึกษาการลงทุนและความมั่งคั่ง)

นางสาวเนตรชนก อาณาวรรณ

กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน

Copyright © 2020 Beyond Securities Public Company Limited. All rights reserved. | นโยบายความเป็นส่วนตัวและนโยบายการใช้คุกกี้