คณะผู้บริหาร
EXECUTIVE COMMITTEE

นางสาวออมสิน ศิริ

ประธานคณะกรรมการบริหาร/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (สายงานสนับสนุน) / รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (สายงานปฏิบัติการ)

นางสาวปทิตตา มิลินทจินดา

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (สายงานธุรกิจหลักทรัพย์)

นางสาวเนตรชนก อาณาวรรณ

ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน

Copyright © 2020 Beyond Securities Public Company Limited. All rights reserved. | นโยบายความเป็นส่วนตัว | นโยบายการใช้คุกกี้