Single Stock Futures Block-Trade
SSF Block-Trade

บริการที่ช่วยให้นักลงทุนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงราคาหุ้นรายตัวแบบปริมาณมากได้ตามที่ต้องการ โดยมีบริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ เป็นคู่สัญญา บริการนี้ตอบสนองความต้องการของนักลงทุนที่สนใจลงทุนใน SSF แต่ตลาดมีสภาพคล่องต่ำ

1. Initial Margin อัตราหลักประกันเพื่อใช้ในการเปิดสัญญา

อัตราหลักประกันซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ดาวน์โหลด

อัตราหลักประกัน BlockTrade Single Stock Futures ดาวน์โหลด

2. การคำนวณอัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม

2.1 การคำนวณดอกเบี้ย

บริษัทจะคำนวณดอกเบี้ย ตามจำนวนวันที่ถือครองจริงในแต่ละอัตราดอกเบี้ยตามที่บริษัทกำหนด นักลงทุนสามารถสอบถามอัตราดอกเบี้ยได้จากเจ้าหน้าที่การตลาด
- กรณีปิด สถานะ Long อัตราดอกเบี้ยจะถูกหักลบออกจาก ราคาปิดสถานะ
- กรณีปิด สถานะ Short อัตราดอกเบี้ยจะถูกบวกเพิ่มใน ราคาปิดสถานะ

2.2 การคำนวณค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

1. ค่านายหน้า (Commission Fee)

คิดที่อัตรา 0.1% ของมูลค่าสัญญา
ค่าธรรมเนียม = จำนวนสัญญา x ขนาดสัญญา x ราคา x 0.1%

2. ค่าธรรมเนียมตลาด

- ราคาหุ้น < 100 คิดค่าธรรมเนียม 0.51 บาท ต่อ 1 สัญญา
- ราคาหุ้น > 100 คิดค่าธรรมเนียม 5.10 บาท ต่อ 1 สัญญา

3. ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT 7%)

ภาษีมูลค่าเพิ่ม = (ค่านายหน้า + ค่าธรรมเนียมตลาด) x 7%

3. Block Trade คืออะไร ?

บริการที่ช่วยให้นักลงทุนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงราคาหุ้นรายตัวแบบปริมาณมากได้ตามที่ต้องการ โดยมีบริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ เป็นคู่สัญญา บริการนี้ตอบสนองความต้องการของนักลงทุนที่สนใจลงทุนใน SSF โดยไม่ต้องกังวลกับสภาพคล่องของตลาด

สำหรับการทำ Block Trade นั้นจะมีการกำหนดจำนวนสัญญาขั้นต่ำที่สามารถทำรายการได้ โดยปัจจุบันมีการกำหนดไว้ คือ 20 สัญญา 100 สัญญา 500 สัญญา และ 1,000 สัญญา ต่อ 1 บล็อค และกำหนด 1 สัญญา มีค่าเท่ากับ หุ้นจำนวน 1,000 หุ้น

  • 24 SSF (ขั้นต่ำ 20) ADVANC, AEONTS, AOT, BBL, BH, CBG, CPALL, CPN, DELTA, EA, EGCO, GPSC, HANA, INTUCH, KBANK, KCE, KKP, PTTEP, SAWAD, SCB, SCC, THG, TISCO, TOP
  • 54 SSF (ขั้นต่ำ 100) AMATA, AP, BA, BAM, BAY, BCH, BCP, BCPG, BDMS, BGRIM, BJC, BLA, BPP, CENTEL, CK, COM7, CPF, CRC, GFPT, GLOBAL, GULF, HMPRO, ICHI, IVL, JMT, KTB, KTC, M, MAJOR, MBK, MEGA, MINT, MTC, OR, OSP, PSH, PSL, PTG, PTT, PTTGC, RATCH, RS, SCGP, SPALI, SPCG, STA, STEC, TASCO, TCAP, THCOM, TOA, TQM, TU, TVO
  • 45 SSF (ขั้นต่ำ 500) AAV, AWC, BANPU, BEC, BEM, BSRC, BTS, CHG, CKP, EASTW, EPG, ERW, GUNKUL, IRPC, ITD, JAS, KEX, LH, LPN, ORI, PLANB, PRM, QH, S, SAMART, SGP, SIRI, SPRC, STGT, STPI, THAI, THANI, TKN, TPIPL, TPIPP, TRUE, TTA, TTB, TTCL, TTW, UNIQ, VGI, VNG, WHA, WHAUP
  • 3 SSF (ขั้นต่ำ 1000) BEAUTY, BLAND, SUPER

ข้อดีของการทำ Block Trade

1. นักลงทุนไม่ต้องกังวลกับสภาพคล่องของตลาด เนื่องจากทางบริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จะเข้าเป็นคู่สัญญา

2. Block Trade มีอัตราทด (Leverage) สูง
   - เมื่อเทียบกับการลงทุนในหุ้น ซึ่งอัตราทดจะอยู่ที่ประมาณ 5 - 25 เท่า ซึ่งทำให้นักลงทุนมีกำลังซื้อที่เพิ่มมากขึ้น กล่าวคือ ในจำนวนเงินลงทุนที่เท่ากัน นักลงทุนจะสามารถซื้อขายหุ้นได้มากขึ้น

3. Block Trade สามารถลงทุนได้ทุกสภาวะตลาด
   - หากนักลงทุนมองว่าหุ้นตัวนั้นจะขึ้น นักลงทุนสามารถเปิดสถานะซื้อ หรือ Open Long หุ้นตัวนั้นในราคาที่ต่ำ และขายในราคาที่สูงกว่าได้ในอนาคต
   
- หากนักลงทุนมองว่าหุ้นตัวนั้นจะลง นักลงทุนสามารถเปิดสถานะขาย หรือ Open Short โดยการยืมหุ้นตัวนั้นมาขายในราคาที่สูง และสามารถซื้อคืนในราคาที่ต่ำกว่าได้ในอนาคต

4. Corporate Action ที่มีผลกระทบต่อ SSF Block Trade

4.1 บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์อ้างอิงประกาศจ่าย XD เป็นเงินสด (ยกเว้นปันผลพิเศษ)

   - กรณีสถานะ Long หาก TFEX ไม่มีการปรับรายละเอียดสัญญา SSF ทางบริษัทจะคืนเงินปันผล 90% ผ่านราคาปิดเมื่อมีการปิดสัญญา
   - กรณีสถานะ Short นักลงทุนต้องปิดสถานะก่อนวันขึ้นเครื่องหมาย หากนักลงทุนไม่ปิดสถานะ จะต้องจ่ายเงินปันผลให้กับเจ้าของหุ้น โดยจะบวกผ่านราคาปิดเมื่อมีการปิดสัญญา

4.2 บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์อ้างอิงประกาศ XD เป็นหุ้น หรือประกาศ XW XR XM

   - กรณีสถานะ Long นักลงทุนจะไม่ได้รับสิทธิ์
   - กรณีสถาน Short นักลงทุนจะได้รับการแจ้งเตือนล่วงหน้า 1 สัปดาห์ก่อนวันขึ้นเครื่องหมาย และลูกค้าจะต้องทำการปิดสถานะสัญญาให้แล้วเสร็จ ก่อนวันขึ้นเครื่องหมาย จะไม่สามารถถือข้ามวันขึ้นเครื่องหมายได้

Copyright © 2020 Beyond Securities Public Company Limited. All rights reserved. | นโยบายความเป็นส่วนตัวและนโยบายการใช้คุกกี้