กำหนดการจัดประชุมเพื่อให้ข้อมูลต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้อง (Public Presentation) กรณีบริษัทขึ้นเครื่องหมาย C งวดงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563

15/03/21


กำหนดการจัดประชุมเพื่อให้ข้อมูลต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้อง (Public Presentation) กรณีบริษัทขึ้นเครื่องหมาย C งวดงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ดังนี้

          วันที่                    : วันจันทร์ที่ 22 มีนาคม 2564

ลงทะเบียน             : 08.30 – 09.00 น. 

เริ่มประชุม              : 09.00 – 11.00 น.

สถานที่ประชุม       : บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ่)

ข่าวอัพเดทล่าสุด


Copyright © 2020 Beyond Securities Public Company Limited. All rights reserved. | นโยบายความเป็นส่วนตัวและนโยบายการใช้คุกกี้