แจ้งกำหนดวันใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BYD-W6 ครั้งที่ 4

06/06/22


บริษัทฯ จึงขอแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้สิทธิครั้งที่ 4 ของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (BYD-W6) ดังนี้

แจ้งกำหนดวันใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BYD-W6 ครั้งที่4 (238.52 KB) ดาวน์โหลด
แบบแสดงความจำนงการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทหลักทรัพย์บียอนด์ จำกัด (มหาชน) (BYD-W6) (238.52 KB) ดาวน์โหลด

ข่าวอัพเดทล่าสุด


Copyright © 2020 Beyond Securities Public Company Limited. All rights reserved. | นโยบายความเป็นส่วนตัวและนโยบายการใช้คุกกี้