แจ้งกำหนดวันใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ AEC-W6 ครั้งที่ 2

08/06/21


     ตามที่บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ได้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (AEC-W6) จำนวน 1,530,311,260 หน่วย โดยมีกำหนดการใช้สิทธิครั้งแรก คือวันที่ 30 ธันวาคม 2563 และการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย คือวันที่ 8 กันยายน 2566 นั้น

     บริษัทฯ จึงขอแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้สิทธิครั้งที่ 2 ของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (AEC-W6) (ตามเอกสารแนบ)

แจ้งกำหนดการใช้สิทธิ AEC-W6 ครั้งที่ 2 (238.52 KB) ดาวน์โหลด
แบบแสดงความจำนงใช้สิทธิ AEC-W6 ครั้งที่2 (238.52 KB) ดาวน์โหลด

ข่าวอัพเดทล่าสุด


Copyright © 2020 Beyond Securities Public Company Limited. All rights reserved. | นโยบายความเป็นส่วนตัวและนโยบายการใช้คุกกี้