กำหนดการจัดประชุมเพื่อให้ข้อมูลต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้อง (Public Presentation) กรณีบริษัทขึ้นเครื่องหมาย "C" (Caution)

28/05/21


     กำหนดการจัดประชุมเพื่อให้ข้อมูลต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้อง (Public Presentation) กรณีบริษัทขึ้นเครื่องหมาย C สำหรับงวดงบการเงิน ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 ดังนี้

วันที่                 : วันศุกร์ที่ 4 มิถุนายน 2564

ลงทะเบียน         : 14.30 – 15.00 น. 

เริ่มประชุม          : 15.00 – 16.30 น.

สถานที่ประชุม      : ณ ห้องประชุม อาคารแอทธินี ทาวเวอร์ ชั้น 17 เลขที่ 63 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

 

ข่าวอัพเดทล่าสุด


Copyright © 2020 Beyond Securities Public Company Limited. All rights reserved. | นโยบายความเป็นส่วนตัวและนโยบายการใช้คุกกี้