บล.บียอนด์ (BYD) ลงนามร่วมจัดจำหน่ายหุ้นไอพีโอ "NL"

09/02/2024คุณกิติวัจน์ อักรังษี ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม (สายงานผลิตภัณฑ์และการลงทุน) บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน) “BYD” ได้เข้าร่วมพิธีลงนามในสัญญาเป็นผู้ร่วมจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่าย (Co-Underwriter) หุ้นสามัญ บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน) “NL”

โดยการเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 130 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 1.00 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 2.60 บาท ซึ่งจะมีการเปิดให้จองซื้อในวันที่ 12-14 กุมภาพันธ์ 2567 และคาดว่าหุ้น NL จะสามารถเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ในหมวดอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง (PROPCON) เร็วๆ นี้

บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างครบวงจร ให้บริการครอบคลุมการสำรวจ ออกแบบ และก่อสร้างงานอาคาร ซึ่งรวมถึงงานโครงสร้าง (Structure) งานสถาปัตยกรรม (Architecture) และงานระบบประกอบอาคาร (Mechanical & Electrical: M&E) ทั้งจากจากหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานรัฐประเภทอื่น รวมถึงหน่วยงานเอกชนในฐานะผู้รับเหมาโดยตรง (Main Contractor) ด้วยวิธีประกวดราคา หรือเจรจาต่อรองกับผู้ว่าจ้างโดยตรง นอกจากนั้นทางบริษัทยังได้นำเทคโนโลยี BIM (Building Information Modeling) มาใช้ในการถอดแบบแต่ละขั้นตอนของการก่อสร้าง ทำให้การวิเคราะห์ การควบคุมงานออกแบบ การก่อสร้างเป็นไปอย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ

ด้วยประสบการณ์มากนานกว่า 40 ปี ทางบริษัทได้ มีผลงานการหลากหลายประเภท ซึ่งบางประเภทอาคารหรือบางรูปแบบอาคารต้องอาศัยเทคนิคการก่อสร้างและความเชี่ยวชาญพิเศษ โดยสามารถแบ่งประเภทงานรับเหมาก่อสร้างของบริษัทออกได้เป็น 5 ประเภท ได้แก่ 1.สถานพยาบาล 2.อาคารสำนักงานและเพื่อการพาณิชย์ 3.อาคารพักอาศัย 4.อาคารพิเศษ และ 5.งานก่อสร้างอื่นๆ รวมถึงงานก่อสร้างที่มีจุดประสงค์แตกต่างไปจากประเภทงานโครงการประเภทอื่น เช่น โรงงาน คลังสินค้า ถนน และ เขื่อน

 

ข่าวอัพเดทล่าสุด

บล.บียอนด์ (BYD) ลงนามร่วมจัดจำหน่ายหุ้นไอพีโอ "CFARM"


โปรโมชัน รับสิทธิ์ซื้อหุ้น IPO


โปรโมชันพิเศษ 5 เดือน 5 สำหรับผู้ลงทุนหน้าใหม่เท่านั้น


บล.บียอนด์ "BYD" ย้ายเข้าสำนักงานใหม่ "OCC" วันนี้เป็นวันแรกCopyright © 2020 Beyond Securities Public Company Limited. All rights reserved. | นโยบายความเป็นส่วนตัวและนโยบายการใช้คุกกี้