ผู้ถือหุ้น “BYD” อนุมัติ การปรับโครงสร้างสู่ Holding

01/02/2024ในวันที่ 30 มกราคม 2567 เวลา 14:00 น. บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน) ได้มีการจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สามารถสรุปมติที่ประชุมดังนี้:

1. อนุมัติการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการของบริษัทฯ และทำการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อปรับเปลี่ยนเป็น บริษัท บียอนด์ โฮลดิง จำกัด (มหาชน) และเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีการแก้ไขข้อบังคับเพื่อให้สอดคล้องกับการปรับโครงสร้างที่จะเกิดขึ้น
 

2. อนุมัติการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขและข้อตกลงภายในสัญญากู้ยืมระหว่าง บริษัท ไทย สมายล์ บัส จำกัด เพื่อสนับสนุนการขยายทุนให้กับบริษัทฯ
 

3. อนุมัติขายหุ้นบุริมสิทธิในบริษัท เอซ อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (“ACE”) จำนวน 1,043,000 หุ้น และขายหุ้นสามัญใน ACE จำนวน 43,903,950 หุ้น ให้กับ บริษัท บียอนด์ โฮลดิง จำกัด (มหาชน)

ข่าวอัพเดทล่าสุด

เปิดตัวอลังการ สัมนาแห่งปี 2024 “BEYOND YOUR PARTNER, BEYOND YOUR WEALTH”


โปรโมชันพิเศษ สำหรับผู้ลงทุนที่ยังไม่เคยมีบัญชี TFEX กับ บล.บียอนด์


งาน TFEX Station Special Workshop เสริมพอร์ตลงทุน สร้างโอกาสกำไรด้วย TFEX


✨ บล.บียอนด์ "BYD" พาเดินทางร่วมบุญ รับโชคลาภCopyright © 2020 Beyond Securities Public Company Limited. All rights reserved. | นโยบายความเป็นส่วนตัวและนโยบายการใช้คุกกี้