ก.ล.ต. เปิดตัวไมโครไซต์ “Insight กองทุนรวม” ศูนย์รวมข้อมูลความรู้และการให้บริการเกี่ยวกับกองทุนรวม

12/09/2023สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดตัวไมโครไซต์ใหม่ ในชื่อ “Insight กองทุนรวม” เพื่อเป็นช่องทางในการเผยแพร่ความรู้และการให้บริการเกี่ยวกับกองทุนรวมแก่ผู้ลงทุนและประชาชนผู้สนใจ โดยสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ ก.ล.ต. ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

 

สำหรับไมโครไซต์ “Insight กองทุนรวม” ประกอบด้วยข้อมูลสำคัญ 4 ส่วน ดังนี้

 

          (1) ข้อมูลการวางแผนการลงทุน รวมถึงเครื่องมือต่าง ๆ ที่ช่วยให้ผู้ลงทุนได้รู้จักตนเองมากขึ้นและใช้วางแผนการลงทุน เช่น เครื่องมือช่วยแนะนำการจัดสรรวงเงินลงทุน เครื่องมือช่วยคำนวณเงินลดหย่อนภาษีและเครื่องมือคำนวณความเพียงพอของเงินหลังเกษียณ เป็นต้น

 

          (2) ข้อมูลกองทุนรวม ที่ช่วยให้ผู้ลงทุนได้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับกองทุนรวมประเภทต่าง ๆ รวมถึงเครื่องมือ “SEC Fund Check” ที่ ก.ล.ต. พัฒนาขึ้นเพื่อให้ประชาชนสามารถเปรียบเทียบและเลือกกองทุนที่เหมาะสมกับตนเองได้

 

          (3) ข้อมูลผู้ให้บริการการขายหน่วยลงทุน การลงทุนอย่างสม่ำเสมอและการจัดพอร์ตการลงทุน

 

          (4) ข้อมูลอัพเดทกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวม เช่น การจัดอบรมสัมมนา รวมถึงข้อมูลการออกกองทุนรวมใหม่ๆ เป็นต้น

 

นอกจากนี้ผู้ลงทุนสามารถติดตามข้อมูลและรายชื่อผู้ประกอบธุรกิจที่เข้าร่วม “โครงการออมเบอร์ 5” ที่ ก.ล.ต. ร่วมกับภาคธุรกิจในอุตสาหกรรมกองทุนรวมจัดทำขึ้นเพื่อส่งเสริมการขยายฐานผู้ลงทุนในกองทุนรวมผ่านการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการลงทุน และให้กองทุนรวมเป็นทางเลือกในการออม ซึ่งเปิดตัวโครงการเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2566 ได้ที่ไมโครไซต์ “Insight กองทุนรวม” ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถศึกษาข้อมูลด้านกองทุนรวมทั้งหมดนี้ได้ที่ https://insight-fund.sec.or.th/

ข่าวอัพเดทล่าสุด

ประกาศ การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ


มิติหุ้น เยี่ยมชมและสัมภาษณ์ผู้บริหาร บล.บียอนด์ “BYD”


บล. บียอนด์ (BYD) เข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันแบดมินตัน ในงาน Broker Badminton Day 2024


ประกาศการจ่ายเงินปันผลและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติCopyright © 2020 Beyond Securities Public Company Limited. All rights reserved. | นโยบายความเป็นส่วนตัวและนโยบายการใช้คุกกี้