บล. บียอนด์ (BYD) ลงนามร่วมจัดจำหน่ายหุ้นไอพีโอ "SINO"

11/09/2023คุณออมสิน ศิริ  ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (สายงานสนับสนุน) บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน) "BYD"  ได้เข้าร่วมพิธีลงนามในสัญญาเป็นผู้ร่วมจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่าย (Co-Underwriter) หุ้นสามัญ บริษัท ไซโน โลจิสติกส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) "SINO"

โดยการเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 292 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1.40 บาท ซึ่งจะมีการเปิดให้จองซื้อในวันที่
13-15 กันยายน  2566 และคาดว่าจะเข้าซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์​แห่งประเทศไทย​ (SET)​ ในวันที่ 20 กันยายน 2566 ในชื่อย่อหลักทรัพย์ว่า "SINO" ในหมวดธุรกิจ ขนส่ง
และโลจิสติกส์

ทั้งนี้ บริษัท ไซโน โลจิสติกส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ให้บริการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศอย่างครบวงจร ให้บริการรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (Freight Forwarder) ทั้งทางทะเล (Sea Freight) ทางอากาศ (Air Freight) และการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ (Multimodal Transport Operation) เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด ที่มีความต้องการบริการขนส่งสินค้าตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทางทั่วโลก (End – to – End Global Logistics) รวมถึงการให้บริการให้เช่าคลังสินค้า การให้บริการขนส่งทางบก การให้บริการด้านพิธีการศุลกากร และบริการอื่นๆ เพื่อสนับสนุนการให้บริการโลจิสติกส์อย่างครบวงจรและมีประสิทธิภาพ

ปัจจุบัน SINO มีเครือข่ายและพันธมิตรที่เป็นตัวแทนของบริษัทฯ ในกว่า 165 ประเทศ ทั้งบริษัทเดินเรือ สายการบิน และตัวแทนการจัดการขนส่งในประเทศต่างๆ ให้บริการขนส่งสินค้าในเส้นทางกว่า 100 ประเทศทั่วโลก โดยมีเส้นทางไทย-อเมริกาเหนือ ไทย-เอเชีย และไทย-ยุโรป เป็นตลาดหลัก ซึ่งเป็นเส้นทางการส่งออกและนำเข้าสินค้าหลักของการค้าโลก ทั้งใน
รูปแบบการขนส่งแบบเต็มตู้ (Full Container Load: FCL) และแบบไม่เต็มตู้ (Less Than Container Load: LCL)

ข่าวอัพเดทล่าสุด

ประกาศ การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ


มิติหุ้น เยี่ยมชมและสัมภาษณ์ผู้บริหาร บล.บียอนด์ “BYD”


บล. บียอนด์ (BYD) เข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันแบดมินตัน ในงาน Broker Badminton Day 2024


ประกาศการจ่ายเงินปันผลและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติCopyright © 2020 Beyond Securities Public Company Limited. All rights reserved. | นโยบายความเป็นส่วนตัวและนโยบายการใช้คุกกี้