บล.บียอนด์ (BYD) ลงนามร่วมมือทางธุรกิจกับ Deepscope

07/06/2023บล.บียอนด์ (BYD) ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ Deepscope บริษัทผู้วิจัยและผลิตเทคโนโลยี AI เพื่อร่วมมือกันทางธุรกิจ

Deepscope เป็นผู้วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี AI ที่มีประสบการณ์มานานกว่า 7ปี สามารถวิเคราะห์หุ้นทุกตัวทั้งตลาด ด้วยเทคโนโลยี AI และ Machine Learning และบริหาร
การลงทุนในหลักทรัพย์ เช่น หุ้น และกองทุน เพื่อช่วยคัดกรองหุ้นที่ดีและชนะตลาดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างผลตอบแทนให้กับนักลงทุน

คุณธานินทร์ แซมมณี (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) คุณวิรัช ลีนะวงศ์อนันต์ (ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยี) ของบริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน ดีพสโคป จำกัด และ
คุณออมสิน ศิริ ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (สายงานสนับสนุน) คุณปทิตตา มิลินทจินดา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (สายงานธุรกิจหลักทรัพย์)
ดร.ศุภกร สุนทรกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (สายงานบริหารความมั่งคั่ง) และ คุณรัตติยา อุระวัฒนพันธุ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (สายงานบริหารความมั่งคั่ง) เข้าร่วม
การลงนามฯ ร่วมมือทางธุรกิจ ดังกล่าว ณ บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน) หรือ BYD

ข่าวอัพเดทล่าสุด

ประกาศ การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ


มิติหุ้น เยี่ยมชมและสัมภาษณ์ผู้บริหาร บล.บียอนด์ “BYD”


บล. บียอนด์ (BYD) เข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันแบดมินตัน ในงาน Broker Badminton Day 2024


ประกาศการจ่ายเงินปันผลและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติCopyright © 2020 Beyond Securities Public Company Limited. All rights reserved. | นโยบายความเป็นส่วนตัวและนโยบายการใช้คุกกี้