ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม E - AGM

12/05/2021     เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID - 19 ในปัจจุบันที่มีการกระจายตัวเป็นวงกว้าง และทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น บริษัท เออีซี จำกัด(มหาชน) มีความห่วงใยต่อผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดังนั้น คณะกรรมการบริหาร ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท จึงเห็นสมควรให้ยกเลิกสถานที่ในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 และเปลี่ยนรูปแบบการประชุมเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-AGM 

     ซึ่งมีขั้นตอนการเข้ารวมการประชุม E-AGM ดังนี้

สำหรับผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมการประชุม E-AGM สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มลงทะเบียน ได้ที่นี่  และส่งกลับมายัง

บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จํากัด (มหาชน) หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ ชั้น 17 เลขที่ 63
อาคารแอทธินี ทาวเวอร์ ชั้น 17 ห้องเลขที่ 1701, 1705-1707 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

หรือที่
อีเมล์ IR@aecs.com

***ภายในวันศุกร์ที่ 14 พฤษภาคม 2564***

ข่าวอัพเดทล่าสุด

บล.บียอนด์ "BYD" ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร RML เยี่ยมชมออฟฟิศใหม่


โอกาสลงทุน 6 หุ้นใหม่ ตัวท็อปในญี่ปุ่นและอเมริกา ผ่าน DR และ DRx


หลักทรัพย์บียอนด์ (BYD) ร่วมงานพิธีเปิดการซื้อขายหุ้นไอพีโอ “CFARM”


งานสัมมนาพิเศษหัวข้อ “ลงทุนหุ้นท่องเที่ยวอย่างไร ได้กำไรหลายเด้ง” โดย มิติหุ้นCopyright © 2020 Beyond Securities Public Company Limited. All rights reserved. | นโยบายความเป็นส่วนตัวและนโยบายการใช้คุกกี้