ซื้อขายหลักทรัพย์

บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด(มหาชน) พร้อมให้บริการและให้คำแนะนำแก่นักลงทุนทั้งรายบุคคลและสถาบัน ด้วยประสบการ์และทีมงานมืออาชีพ

นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
ให้คำปรึกษาโดยทีมเจ้าหน้าที่ผู้แนะนำการลงทุนมืออาชีพ มากด้วยประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ
เลือกส่งคำสั่งซื้อขายได้ทั้ง ผ่านเจ้าหน้าที่การแนะนำ การลงทุน หรือ ผ่านะรบบอินเตอร์เน็ตด้วยตนเอง
ทีมนักวิเคราะห์มีคุณภาพและประสบการณ์ ให้มุมมองแบบทันเหตุการณ์
เข้าถึงทุกความเคลื่อนไหวของข่าวสารการลงทุน ด้วยแอปพลิเคชั่นที่ทันสมัย

ประเภทบัญชีของเรา

บัญชีเงินสด
(Cash)

บัญชีสำหรับลูกค้าที่ต้องการซื้อหลักทรัพย์โดยชำระค่าหลักทรัพย์เต็มจำนวนด้วยเงินสด โดยการพิจารณาอนุมัติวงเงิน
จะประเมินจากสถานะการเงินและความสามารถในการชำระหนี้ของลูกค้า การซื้อขายหลักทรัพย์จะต้องชำระราคาภายใน 2 วันทำการ นับจากวันที่ซื้อหรือขายหลักทรัพย์ โดยการหักหรือเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารอัตโนมัติ (ATS)
อ่านต่อ

บัญชีแคชบาลานซ์
(Cash Balance)

บัญชีที่ลูกค้าต้องวางเงินล่วงหน้าไว้กับบริษัทหลักทรัพย์เต็มจำนวนที่จะซื้อหลักทรัพย์ก่อนทำรายการซื้อขายหลักทรัพย์
หรือมีข้อตกลงให้บริษัทหลักทรัพย์หักเงินตามคำสั่งของบริษัทหลักทรัพย์ในบัญชีเงินฝากธนาคารของลูกค้าที่ฝากเงินไว้เต็มจำนวนที่จะซื้อหลักทรัพย์ก่อนทำรายการซื้อขายหลักทรัพย์
อ่านต่อ

บัญชีเครดิตบาลานซ์
(Credit Balance)

บัญชี Credit Balance หรือ บัญชีมาร์จิ้น (Margin) เป็นประเภทบัญชี ที่สามารถให้นักลงทุนใช้เงินทุนของตัวเอง
ส่วนหนึ่งและกู้ยืมเงินขากบริษัทหลักทรัพย์อีกส่วนหนึ่ง เพื่อซื้อหุ้นได้ ก่อนที่นักลงทุนจะทำการซื้อหุ้นได้ จะต้องมีการวางหลักประกันก่อน โดยหลักประกันสามารถเป็นเงินสดหรือหุ้นก็ได้ และหลักทรัพย์ที่อนุญาตให้การซื้อจะเป็นไปตามประกาศหุ้นมาร์จิ้นของบริษัท
อ่านต่อ
ไฟล์ดาวน์โหลด
การกำหนดอัตราหลักประกันที่ต้องดำรงไว้และอัตราหลักประกันขั้นต่ำ ดาวน์โหลด
หลักทรัพย์ที่ต้องซื้อในบัญชี Cash Balance ดาวน์โหลด
อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม (Rates & Fees) ดาวน์โหลด
ประกาศเครดิตบาลานซ์ (Credit Balance) ดาวน์โหลด
ประกาศเครดิตบาลานซ์(Credit Balance)1 มี.ค..64 ดาวน์โหลด
ประกาศเครดิตบาลานซ์(Credit Balance)1 เม.ย...64 ดาวน์โหลด
ประกาศเครดิตบาลานซ์(Credit Balance)1 พ.ค..64 ดาวน์โหลด
ประกาศเครดิตบาลานซ์(Credit Balance) มิ.ย.64 ดาวน์โหลด
ประกาศเครดิตบาลานซ์(Credit Balance) ส.ค,64 ดาวน์โหลด
Copyright © 2020 Beyond Securities Public Company Limited. All rights reserved.