ประกาศจ่ายเงินปันผลกองทุนรวม

02/02/2024



1. กองทุนเปิดเค ยูโรเปียน หุ้นทุน-A ชนิดจ่ายเงินปันผล (K-EUROPE-A(D))

มีมติจ่ายเงินปันผล ครั้งที่ 31 สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2567
ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่อในสมุดทะเบียนเวลา 8.00 น. ของวันที่ 31 มกราคม 2567 (XD Date) จำนวน 0.20 บาทต่อหน่วย

จ่ายวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567

2. กองทุนเปิดเค อินเดีย หุ้นทุน-A ชนิดจ่ายเงินปันผล (K-INDIA-A(D))

มีมติจ่ายเงินปันผล ครั้งที่ 25 สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2567
ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่อในสมุดทะเบียนเวลา 8.00 น. ของวันที่ 31 มกราคม 2567 (XD Date) จำนวน 0.20 บาทต่อหน่วย

จ่ายวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567

3. กองทุนเปิดเค โกลบอล เฮลท์แคร์ หุ้นทุน (K-GHEALTH)

มีมติจ่ายเงินปันผล ครั้งที่ 13 สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2567
ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่อในสมุดทะเบียนเวลา 8.00 น. ของวันที่ 31 มกราคม 2567 (XD Date) จำนวน 0.20 บาทต่อหน่วย

จ่ายวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567

4. กองทุนเปิดเค โกลบอล เฮลท์แคร์ หุ้นทุน Unhedged (K-GHEALTH(UH))

มีมติจ่ายเงินปันผล ครั้งที่ 18 สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2567
ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่อในสมุดทะเบียนเวลา 8.00 น. ของวันที่ 31 มกราคม 2567 (XD Date) จำนวน 0.20 บาทต่อหน่วย

จ่ายวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567

5. กองทุนเปิดเค เอเชียน สมอลเลอร์ หุ้นทุน (K-ASIA)

มีมติไม่จ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2567
ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่อในสมุดทะเบียนเวลา 8.00 น. ของวันที่ 31 มกราคม 2567 (XD Date)

6. กองทุนเปิดเค โกลบอล อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต ออพพอร์ทูนนิตี้ (K-GEMO)

มีมติไม่จ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2567
ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่อในสมุดทะเบียนเวลา 8.00 น. ของวันที่ 31 มกราคม 2567 (XD Date)

 7. กองทุนเปิดเค โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้ หุ้นทุน-A ชนิดจ่ายเงินปันผล (K-GPROP-A(D))

มีมติไม่จ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2567
ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่อในสมุดทะเบียนเวลา 8.00 น. ของวันที่ 31 มกราคม 2567 (XD Date)

ข่าวอัพเดทล่าสุด

ประกาศ การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ


มิติหุ้น เยี่ยมชมและสัมภาษณ์ผู้บริหาร บล.บียอนด์ “BYD”


บล. บียอนด์ (BYD) เข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันแบดมินตัน ในงาน Broker Badminton Day 2024


ประกาศการจ่ายเงินปันผลและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ



Copyright © 2020 Beyond Securities Public Company Limited. All rights reserved. | นโยบายความเป็นส่วนตัวและนโยบายการใช้คุกกี้