ประกาศแจ้งวันครบกำหนดอายุโครงการ และแจ้งเลิกกองทุน

22/02/0024โดยบลจ. จะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ณ วันครบกำหนดอายุโครงการ เพื่อนำเงินไปซื้อหน่วยลงทุนกองทุนเปิด แอล เอช พันธบัตรรัฐบาล ระยะสั้น (LHTREASURY)

โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถดำเนินการขายคืน/สับเปลี่ยนออกจากกองทุนดังกล่าว ไปยังกองทุนอื่นได้ตั้งแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นต้นไป

 

สำหรับผู้ลงทุนที่ครบกำหนด และยังสนใจลงทุนกองทุนที่ลงทุนใน ตั๋วเงินคลัง หรือพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย อายุโครงการประมาณ 3 เดือน ทาง บลจ. จะเปิดเสนอขายกองทุนประเภทดังกล่าว โดยคาดว่าจะ IPO วันที่ 31 มกราคม – 5 กุมภาพันธ์ 2567 นี้

(กองทุนดังกล่าวอยู่ระหว่างยื่นขออนุมัติจัดตั้งกับสำนักงาน ก.ล.ต.)  โดยหากกองทุนดังกล่าวได้รับการอนุมัติจัดตั้งแล้วจะรีบแจ้งให้ตัวแทนขายทราบโดยเร็ว

ข่าวอัพเดทล่าสุด

ประกาศ การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ


มิติหุ้น เยี่ยมชมและสัมภาษณ์ผู้บริหาร บล.บียอนด์ “BYD”


บล. บียอนด์ (BYD) เข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันแบดมินตัน ในงาน Broker Badminton Day 2024


ประกาศการจ่ายเงินปันผลและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติCopyright © 2020 Beyond Securities Public Company Limited. All rights reserved. | นโยบายความเป็นส่วนตัวและนโยบายการใช้คุกกี้