ประกาศการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ

26/01/2024บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด (บลจ.วรรณ) ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนเปิด วรรณ พร็อพเพอร์ตี้ สิงคโปร์ (ONEPROP-SG) ขอประกาศการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติของกองทุนดังกล่าว โดยจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ ในอัตราร้อยละ 0.79 ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมด

 

ทั้งนี้ บลจ.วรรณ จะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ ในวันที่ 31 มกราคม 2567 และจะชำระเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติดังกล่าว ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 ตามวิธีการที่ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้

ข่าวอัพเดทล่าสุด

ประกาศ การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ


มิติหุ้น เยี่ยมชมและสัมภาษณ์ผู้บริหาร บล.บียอนด์ “BYD”


บล. บียอนด์ (BYD) เข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันแบดมินตัน ในงาน Broker Badminton Day 2024


ประกาศการจ่ายเงินปันผลและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติCopyright © 2020 Beyond Securities Public Company Limited. All rights reserved. | นโยบายความเป็นส่วนตัวและนโยบายการใช้คุกกี้